Чергова відписка МОЗ і жодної прямої відповіді, що є зневагою до онкохворих.

МОЗ Відмовив онкохворим

Відповідь на запитання, яке було задано ГО "Меланома Україна" на парламентських слуханнях. Питання виклали з помилками, що дивно читати на сайті МОЗ, а відповідь просто чергова відписка.

                                          Питання

  • Чи будуть забезпечені онкохворі життєво-необхідними лікарськими засобами у 2020 році відповідно до їх потреб?
  • Чи знову будуть купувати ліки за власні кошти?
  • Яким чином планується забезпечити хворих на меланому препаратами таргентної та імунотерапії, оскільки вони є ефективними і першою лінією лікування?

                                          Відповідь
                                                           

"Забезпечення потреб пацієнтів з онкологічними захворюваннями здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів.

За бюджетною програмою КПКВК 2301400 «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру» передбачаються видатки за напрямом використання коштів "Закупівля хіміотерапевтичних препаратів, радіофармпрепаратів та препаратів супроводу для лікування онкологічних хворих (дорослі)".

Постановою Кабінету Міністрів України на відповідний рік затверджується Перелік лікарських засобів та медичних виробів, які закуповуються на підставі угод (договорів) щодо закупівлі із спеціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі за напрямами використання бюджетних коштів за бюджетною програмою 2301400 «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру». До відповідного переліку лікарських засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2019 № 255, включені препарати для лікування онкологічних захворювань.

Препарати для лікування онкологічних захворювань закуповуються централізовано міжнародними організаціями і розподіляються в заклади охорони здоров’я в регіонах України.

Відповідно до пункту 14 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров'я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.03.2011 № 298 (далі – Порядок), МОЗ України збирає заявки від структурних підрозділів з питань охорони здоров`я обласних та Київської міської державних адміністрацій, в тому числі на закупівлю хіміотерапевтичних препаратів, радіофармпрепаратів та препаратів супроводу для лікування онкологічних хворих.

Після проведення закупівлі лікарських засобів та медичних виробів, МОЗ України здійснює їх розподіл між структурними підрозділами з питань охорони здоров’я та підпорядкованими установами, в тому числі онкопрепаратів, згідно з пунктом 18 Порядку.

Окрім того, препарати для лікування онкологічних захворювань включено до Національного переліку основних лікарських засобів затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2009 № 333 «Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення» (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 № 1081).

На сьогодні в Національному переліку є такі препарати таргетної терапії, які мають зареєстровані в Україні біосиміляри або генерики, а саме:

1. Іматиніб (Imatinib) таблетки, капсули: 100 мг; 400 мг (для лікування хронічної мієлоїдної лейкемії, гастроінтестинальної стромальної пухлини шлунка);

2. Ритуксимаб (Rituximab) ін’єкції: 100 мг/10 мл по 10 мл; 500 мг/50 мл по 50 мл у флаконі (для лікування дифузної В-великоклітинної лімфоми, хронічної лімфоцитарної лейкемії, фолікулярної лімфоми);

3. Бортезоміб (Bortezomib) ін’єкції: 1 мг; 3,0 мг; 3,5 мг у флаконах (для лікування множинної мієломи);

4. Тамоксифен (Tamoxifen) таблетки: 10 мг; 20 мг (для лікування ранньої стадії раку молочної залози, метастатичного раку молочної залози).

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2009 № 333 «Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення» підлягають закупівлі закладами і установами охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів, лікарські засоби за Національним переліком.

Заклади і установи охорони здоров’я повинні забезпечити потребу своїх пацієнтів в основних необхідних препаратах, що включені до Національного переліку, доступ до яких держава гарантує безоплатно шляхом раціонального використання бюджетних коштів.

Разом з тим, зазначаємо, що Законом України «Про Державний бюджет на 2020 рік» передбачено медичну субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам.

Згідно зі статтею 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та нормами бюджетного процесу, питання організації матеріально-технічного та фінансового забезпечення закладів охорони здоров’я, які належать територіальним громадам, віднесено до повноважень відповідних рад.

Місцеві ради мають право планувати та здійснювати з місцевих бюджетів оплату поточних та капітальних видатків закладів охорони здоров’я та програм у сфері охорони здоров’я.

Таким чином, питання забезпечення лікарськими засобами та медичними виробами хворих, може вирішуватися також за рахунок коштів місцевого бюджету у закладах охорони здоров’я за місцем реєстрації пацієнтів або за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.

З офіційного сайту МОЗ:
https://moz.gov.ua/pitannja-vidpovidi

Теґи