8. Спостереження за хворими

З дуже низьким ризиком прогресування захворювання (стадія 0) Рекомендовані щорічні огляди з ретельною оцінкою стану шкірних покривів.

Хворі з низьким ризиком прогресування (I-IIA стадії) Рекомендовані огляди з ретельною оцінкою стану шкірних покривів і периферичних лімфатичних вузлів кожні 6 міс. протягом 5 років, потім щорічно. Проведення інструментального обстеження тільки за показаннями.

Хворі з високим ризиком прогресування захворювання (IIB-III стадії і IV стадія після видалення метастазів)

Спостереження за даною групою хворих, які не мають клінічних ознак захворювання, рекомендовано не рідше 1 разу на 3 міс. протягом 2 років, потім кожні 6 міс. протягом 3 років, потім щорічно. Обстеження включає в себе:

  • огляди з ретельною оцінкою стану шкірних покривів і периферичних лімфатичних вузлів; 
  • інструментальне обстеження (рентгенографія органів грудної клітини, УЗД органів черевної порожнини, периферичних і віддалених лімфовузлів);
  • за показаннями: КТ органів грудної клітини, КТ / МРТ органів черевної порожнини і малого тазу з внутрішньовенним контрастуванням;
  • у пацієнтів з вперше виявленими віддаленими метастазами рекомендовано виконання МРТ головного мозку з внутрішньовенним контрастуванням для виключення метастатичного ураження головного мозку;
  • за показаннями: радіоізотопне дослідження кісток скелета;
  • ПЕТ / КТ для виявлення віддалених метастазів (починаючи з III стадії).