Словник

Ад’ювантна терапія, також відома як додаткова терапія та ад’ювантне лікування, — це терапія, яка призначається додатково до основного лікування для досягнення його максимальної ефективності. Прикладом такої ад’ювантної терапії є додаткове лікування, яке зазвичай призначають після операції, коли всі наявні новоутворення були видалені, але зберігається статистичний ризик рецидиву через наявність невиявлених пухлинних клітин. Якщо відомо, що пухлина залишилася після операції, то подальше лікування технічно не є ад’ювантним.

Біопсія (грец. біос – життя, опсіс – погляд, вигляд) – прижиттєве видалення шматочка ураженої тканини для мікроскопічного дослідження (з метою визначення характеру захворювання). Часто використовується для аналізу пухлин.

Біопсія сторожового лімфатичного вузла – це хірургічна процедура, спрямована на пошук клінічно прихованих метастазів (мікрометастазів).

Гістологічне дослідження – дослідження шматочка тканини, отриманого з вогнища захворювання, під мікроскопом після спеціальної обробки біопсійного матеріалу.

Імунна система – це захисна система організму проти чужорідних білків. Чужорідні білки можуть з’являтися ззовні організму (наприклад, мікроби) або всередині організму (наприклад, частки загиблих клітин). Завдання імунної системи – знешкодити біологічно активні чужорідні білки.

Імунотерапія – це один з сучасних методів лікування онкологічних захворювань, заснований на використанні препаратів, які допомагають власній імунній системі організму розпізнавати і знищувати пухлинні клітини

Комп’ютерна томографія (КТ) – це медичне дослідження, що дозволяє за допомогою рентгенівських променів робити пошарові і просторові знімки людського тіла, які дають докладне і точне зображення анатомічної будови досліджуваної області і можливих патологічних порушень.

Лімфа – посередник між кров’ю і тканинами, постачає тканини розчиненими у воді поживними речовинами, виводить з тканин в кров продукти обміну речовин, допомагає організму звільнитися від прониклих в нього бактерій і інших чужорідних тіл і транспортує переварювані жири.

Лімфатичні вузли – залози, які з тканинної рідини, або лімфи, фільтрують бактерії, віруси, пухлинні клітини і т.д.

Метастази – це поширення злоякісної пухлини через кров або лімфатичну систему з однієї частини організму в іншу.

Метастатична меланома – це меланома, яка поширилася в інші органи або тканини організму. Клітини пухлини поширюються в організмі через кровоносну або лімфатичну систему.

Магнітно-резонансне дослідження або магнітно-резонансна томографія (МРТ) – це медичне дослідження, за допомогою якого можна діагностувати багато захворювань. Дослідження безкровне і безболісне. МРТ використовує сильне магнітне поле і радіохвилі, щоб отримати зображення органів і тканин людини. Зображення досліджується на екрані комп’ютера. МРТ не використовує іонізуюче випромінювання (рентгенівські промені). Завдяки детальним зображенням МРТ, можна діагностувати захворювання, які не можна оцінити за допомогою інших радіологічних методів.

ПЕТ-КТ – це комбінований метод, що поєднує візуалізацію внутрішніх органів та тканин за допомогою рентгенологічного дослідження після введення контрастної речовини (КТ, комп’ютерна томографія) та оцінку метаболічної активності з використанням радіоактивної глюкози, яка здатна накопичуватись у пухлинних клітинах (ПЕТ, позитронно-емісійна томографія). Отримані ПЕТ та КТ-зображення накладаються одне на одного в цифровому форматі, надаючи інформацію як про локалізацію пухлини, її розташування відносно сусідніх анатомічних структур, так і метаболічну активність.

Сторожовий лімфатичний вузол – це перший лімфатичний вузол по відношенню до вогнища певної пухлини.

Таргетна терапія – це лікування препаратами, які блокують зростання і поширення ракових клітин, за допомогою впливу на специфічні молекули, які беруть участь в зростанні і розвитку пухлинної клітини.

Ультразвукове дослідження (УЗД) – метод отримання зображення внутрішніх структур організму за допомогою звукових хвиль.

Фототип шкіри – властивість шкіри, яка характеризує, як шкіра буде реагувати на ультрафіолетове випромінювання, що отримується від сонця або в солярії (UV).

Хіміотерапія – лікування за допомогою протипухлинних препаратів, які переривають життєвий цикл клітини, завдяки чому вона перестає ділитися.

Даний матеріал створений ГО «МЕЛАНОМА УКРАЇНА» і виданий на благодійні внески членів ГО «МЕЛАНОМА УКРАЇНА» з метою розповсюдження інформації щодо попередження, діагностики та лікування меланоми. Інформацію щодо встановлення діагнозу, контролю перебігу хвороби та лікування слід використовувати лише під контролем фахівців, що мають відповідну кваліфікацію і досвід інтерпретації отриманих даних

Текст підготували:
Галенко Людмила Миколаївна ГО «МЕЛАНОМА УКРАЇНА»
Єремчук Ольга Юріївна ГО «МЕЛАНОМА УКРАЇНА»

Рецензовано:
Кукушкіна Марія Миколаївна, кандидат медичних наук, хірург-онколог вищої категорії, Національний Інститут Раку